Høringssvar fra Sosionomsupport

Dato: 23.09.2021

Det er ingenting som skulle tilsi at det er nødvendig med noen videre forlenging av dette. Mange er vaksinerte, Norge har i liten grad smitte. Det er ikke noe helsemessige argumenter som skulle tilsi at det å frarøve mennesker sine mest grunnleggende rettihgeter med hjemmel i lov, kan forsvares på noe vis. Det er hverken etisk forsvarlig og kan ikke anses som hverken riktig eller godt. Den totale mangelen på dømmekraft i dette, vitner om et maktovergrep uten samvittighet for hvordan mennesker blir fratatt sine menneskerettigheter. Dette forsvares som nødvendig, av hvem? Jeg kan på ingen måte se hvordan dette skulle være til det beste for befolkningen. Skrekkscenarioer kan ikke lenger brukes for å legitimere unødvendig kontroll og makt over befolkningen. Jeg ber instedig du som leser dette, og ta en indre dialog med din samvittighet, før du beslutter noe så alvorlig som å frarøve mennesker frihet og rettighet. Dette reduserer menneske til et smitteverntall. Hvordan kan det noen gang forsvares? Jeg er sterkt imot forlengelse av dette.