Høringssvar fra Caroline Langhus Thorsen

Dato: 24.09.2021

Dette er et unødvendig inngripen i menneskers privatliv, og totalt uhørt av en stat med et så dypgrodd demokrati og med grunnleggende menneskerettigheter son Norge. Ved å skjerpe menneskers rettigheter uten av det er nødvendig, vil det kunne gi ringvirkninger i samfunnet, som igjen kan bidra til at det Norge vi setter pris å leve i i dag, vil bli ugjenkjennelig.