Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 157210

Dato: 20.09.2021

Det finnes ikke grunnlag for å videreføre smitteverntiltakene, Covid-19 har en overlevelsessjanse på 97%.

Noe dere burde begynne å tenke over:
Flere av mine kamerater, samt meg selv, har fått en redusert psykisk helse grunnet myndighetenes håndtering av Covid-19. Alle restriksjonene, påbud, vaksinepress osv, har gjort oss mer paranoide. Jeg personlig, orker ikke at dette fortsetter et år til, og jeg tror det er mange som føler på det samme. Folkets psykiske helse MÅ tas på alvor, og den blir bare mer og mer redusert for hver dag dere ''leker'' med oss.
Heldigvis er det flere og flere som våkner opp og ser galskapen rundt håndteringen omkring Covid-19. Er lenge siden Covid-19 gikk fra en virus-pandemi til å handle om kontroll over befolkningen. Det gode vinner alltid over det onde, og denne dagen nærmer seg med storm skritt