Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 228749

Dato: 24.09.2021

Jeg går IMOT forlengelse av endringene i smittevernloven!