Høringssvar fra Arnstein båtsvik

Dato: 23.09.2021

Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus.

- Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt

- Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig.