Høringssvar fra Bjarte Andreassen

Dato: 21.09.2021

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen er ubegrunnet, uforholdsmessig og i strid med både grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter. Det finnes ikke grunnlag for at helsebyråkrater skal få styre dette i enda ett år , da det er dokumentert at Korona ikke er farligere enn vanlig influensa.