Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 260183

Dato: 11.09.2021

Det finnes overhodet ikke grunnlag for en forlengelse av dette. Blir dette vedtatt vil det virke svært lite forholdsmessig og det blir i så fall grunnlag for å mistenke at det ligger andre intensjoner til grunn enn folkehelse. Dette må ikke vedtas.