Høringssvar fra Geir Loktu

Dato: 13.09.2021

Dette må ta slutt SNAREST da det strider mot våre grunnlovsfestede rettigheter.

DETTE ER GALSKAP!!