Høringssvar fra Per

Dato: 17.09.2021

Jeg syns på ingen måte det er noen god i idé med forlengelse av de midlertidige forskriftshjemlene om koronasertifikat. Det har vært alt for mye ulogisk ved tiltakene så langt (som gir inntrykk at det er vel så mye politikk som står bak og 'se på alle tiltakene vi gjør' enn hva som faktisk er virksomt i praksis), altfor lite balanse/samsvar mellom restriksjonene og faktiske skadevirkninger av koronaen versus skadevirkningene av restriksjonene i seg selv, og det har vært skremmende kjapp utviskning av alt fra personvern-grenser til hvor kjapt man tar snarveier og haste-beslutninger om anliggender man ikke vet ringvirkningene av (for deretter i altfor liten grad å gi rom til de velbegrunnede kritiske røstene i fremstillingen av det hele overfor befolkningen).

Jeg skjønner dette er en superkomplisert affære uten noen enkle løsninger, men utfra hva styresmaktene har fått til så langt ønsker jeg ikke at de skal gis mer spillerom til å lage restriksjoner enn absolutt nødvendig.

Med tanke på resten av Europa/verden hvor det flere steder har gått enda mer 'av skaftet' ifht segregerende og skadelige restriksjoner (samt vaksine-press) som i manges øyne er helt ute av proporsjoner, mener jeg det også er et viktig signal å sende at man så snart som overhode mulig (som de nå gjør i Danmark) annullerer spesielle fullmakter og unntakstilstander og ikke tar seg friheter man ikke har mandat til. I hvertfall hvis man ønsker å tenke langsiktig ifht tillit til både politikere og demokratiet selv.