Høringssvar fra Dag Audun Eliassen

Dato: 24.09.2021

Dette er eit framlegg som ikkje bør handsamast slik det er presentert. Regjeringa opererer med altfor kort høyringsfrist for ei so stor og omfattande sak. Dersom ein skal ha ei skikkeleg og truverdig handsaming, lyt saka utsetjast, utgreiast på nytt og fremjast med ny saksutgreiing og lenger høyringsfrist.