Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 965157

Dato: 13.09.2021

Åpne Norge som Sverige og Danmark gjør NÅ i sept!

Sterkt i mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven!!'

Det et ikke forholdsmessighet å begrense folks liv nå lenger.

Den loven skulle ikke brukes lengre enn nødvendig, nå er det nok med maktmisbruk fra Helsedirektorat og regjering. Lyset i tunellen skulle komme i september , nå må løgnene ta slutt. Forutsetningen for store inngripelser i folks privatliv strider mot menneskerettigheter, EøS regler om fri flyt av varer, tjenester og personer . Vi som er grenseboere med familie og eiendom rett over gresen og har levd i hele sitt liv sonm er avskåret og fratatt sine daglige liv p.g.a fysisk stenge grenseoverganger mitt i nærområdene.Kornsjø, Tyslingmoen og Holtet er veier som det har vært ferdsel på i 100-vis av år og har knyttet livene våre tett sammen. Vi forlanger ÅPNE GRENSENR for oss NÅ!
Vaksinerte har der ingen rett å nekte å kjøre der, det er et uforholdsmessig inngrep.
Alle vaksinerte vil bevege seg fritt i grenseomtådet uten å bli pålagt 10-20 mil ekstra uten grunn.
Norge har flere smittede enn Sverige og da er stengte grenser en parodi.