Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 241743

Dato: 24.09.2021

Lovforslaget er i strid med grunnleggende menneskerettigheter.