Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 796138

Dato: 13.09.2021

Jeg er imot forlengelse da jeg mener det ikke er nødvendig lenger, og det er altfor inngripende tiltak.