Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 575390

Dato: 13.09.2021

Korona utgjør verken i dag eller i morgen eller neste år en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. De som ikke har gjort det, har gjort det av egen overbevisning og er fullt klar over risikoen. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har bare 2-3 personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen. Myndighetene ønsker derimot å fortsette å kontrollere befolkningen, med diktatoriske virkemidler, og det protesterer jeg mot.