Høringssvar fra Kristin M Løseth

Dato: 12.09.2021

Den måten som demokratiet har blitt satt under press dette siste halvannet året må opphøre umiddelbart. Det er ikke lengre en farlig pandemi som skal håndteres. Viruset er ikke en trussel mot folkehelsen, men det er de drakoniske tiltakende regjeringen har innført. Nå er det stadig flere land som trapper ned mht tiltak, og t.o.m åpner for normalt dagligliv igjen, jmf Danmark og Storbritannia. Da står det ikke i stil at Norge skal videreføre en forskrift som med all tydelighet setter demokratiet i fare. Det er et stort overtramp av en regjering som allerede har dratt sine fullmakter langt over grensen for det Grunnloven tillater. Det vil skape uro og protester om dette blir gjennomført, for grasroten har allerede begynt å røre på seg. Folk har fått nok, og ser ikke lengre meningen med det som foregår nå.