Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 556216

Dato: 13.09.2021

Corona kan i dag umulig utgjøre noen trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av corona har forlengst kunnet vaksinere seg. Det påstas at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom og død. det siste året har 2-3 personer dødd av eller med corona. Under 100 er innlagt på sykehus. I Danmark, som det er naturlig å sammenligne seg med, så opphever de nå alle coronatiltak.

Når myndigheten tross dette tar til orde for å forlenge tvangstiltakene, kan det umulig dreie seg om folkehelse og man kan da tenke seg at det handler om mer dystre motiver.

Jeg protesterer demed på det sterkeste mot disse planene for å forlenge coronaregimet. Skepsisen til coronatiltakene er økende og flere og flere oppfatter disse som diktaurliknende tilstander., noe som undergraver det politiske systemet vårt på en graverende måte og Grunnloven settes til side.