Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 613609

Dato: 13.09.2021

Nei til flere endringer av smittevernloven! Nå er det nok