Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 322329

Dato: 11.09.2021

Dette lovforslaget bør avsluttes så fort som mulig. Vi må tilbake til en normal hverdag hvor normale demokratiske spilleregler gjelder. Det er en fare for vårt demokrati. Hverken mer eller mindre.