Høringssvar fra Unn-Irene Nymoen

Dato: 13.09.2021

Mitt tilsvar til : 'Forlengelse av midlertid forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene og begrensninger i bevegelsesesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2' er NEI.

Jeg ser ingen ingen rimelig grunn til å kontinuere denne loven da den går på tvers av Grunnloven og Menneskerettigheter om å bevege seg fritt i eget land, og øvrige land som er tilsluttet avtaler om fritt opphold og å ferdes fritt. Det innbefatter også å kunne vende fritt tilbake til Norge uten hindring(karantene hotell og testing )som borger av Norge.

Ei heller kan jeg støtte diskriminerende tiltak som koronasertifikat.

Isolering og begrensende tiltak for å begrense smitte må nå begrenses og helst opphøre. Dette er i all hovedsak barn og unge det gjelder og det forringer deres hverdag og undervisning går tapt samt sosial omgang med gjevnaldrede. Dette er veldig inngripende i disses liv.

Man må og se på nødvendigheten av PCR testing som man vet kan vise falskt positive resultater og dermed 'drive opp' smittetall.

Danmark har nå avsluttet sine tiltak og det tenker jeg er på høy tid at, som et demokratisk, fritt land, Norge også bør gjøre .

Takk.

Mvh Unn-Irene Nymoen