Høringssvar fra grim lodenkine

Dato: 23.09.2021

Jeg mener at nedstenging pga. covid 19 ikke er bra for folk. Man må behandle folk tidlig med hydroklorin og invermectin. Covid-19 vaksinen er dårlig for folk da den inneholder grafenoksid og andre ukjente metaliske stoffer som bl.a forårsaker blodprop og inferilitet.

https://www.youtube.com/watch?v=gf92UnLr6iI&t=5331s Fra podkasten til Wolfgang Wee Uncutt 20.09.2021. Gjest er Pål Steigan sjefsredaktør i steigan.no. Rockefeller hadde øvelse i 2010 som het Lockstep, en pandemi-øvelses scenario. Norge var deltager med en ukjent delegasjon. Høsten 2019 hadde BIll Gates med WHO pandemiøvelsen Event 210. Det var en A-styr øvelse som konkluderte m.at mediastyring var helt avgjørende.

Korona komminsjonen viser at e-poster og SMS-er mellom Gullvårg, Nakstad mf. er borte, det samme har skjedd i Storbritannia og Danmark. Helsedirektoratet overkjørte FHI. Etter Trump trakk USA ut er Bill Gates største bidragsyter. Bill Gates er er stor investor og eier i manga farmasi selskaper. Norge har gitt 10-talls milliarder til Bill & Melanda foundation. Norge har ingen kontroll på bruken av pengene. Gro Harlem Brundtland satt tidligere som WHO sjef. Steigan betegner WHo som et stalinistisk parti.

Tidligere forskningsansvarlig i Pfizer Mark Gywer advarer mot vaksinen og betegner den som gen-terapi. Juristene Hans Petter Graver og Morten Roller Tvedt advarer mot denne mRNA-vaksinen.

Pål S. bodde i italia under første lock-down tiltakene der betegner han som strengere en tiltakene Mussolini innførte. Det plaserte syke på gangene på overfylte eldrehjem, derav høye dødsrateri første og andre bølge.

Det er påvist at det ikke er sammenheng med strenge lockdown tiltak som f.eks spania har hatt og lavere døsrater, tvert imot. Tidlig intervensjon er kritisk. Hydroklorinbehandling har vist seg som god behandling, som behandlingen Trump fikk, som viste godt resultat. Faktisk.no har aktivt undergravd denne behandlingsformen med tidligbehandling, likeså har de store mediahusene, undergravd effektiv behandling. Videre forteller han at tidlig bruk av hydroklorin, invermectin og mye c-vitaminer har hatt god effekt mot Covid-19. I India har de store provinsene brukt invermectin. Tamil Nadu provinsen i India tok i bruk denne behandlingsformen etter høye dødsfall, dødsfallene falt drastisk. Dette fikk den Indiske advokatforeningen til å reise søksmål mot Indias WHO representant som fremmet bruk av invermectin, c.vitaminer og hydroklorin.

Lock-Down har vært kontraproduktivt. Ungene som ikke utsettes for virus som covid-19 vil bli mye dårligere av de samme virusene senere. Barn får dårligere immunforsvar av lock-down. Vi er utsatt gjennom skremselspropaganda for en serie forbrytelser fra personer som har vinninger på covid vaksiner, som farmasiselskapene.