Høringssvar fra Demokratene

Dato: 23.09.2021

Demokratene motsetter seg en forlenging av denne loven, som rokker ved bærende prinsipper for et fritt og objektivt informert samfunn. Vi er imot alle former for tvang, press og diskriminering ifm smittevern og vaksinering. Videre mener vi at flere av tiltakene synes inkonsekvente, vilkårlige og ulogiske, og at informasjonen til publikum er svært mangelfull, ikke minst hva gjelder nedside/risiko ved å vaksinere seg. Presset for å vaksinere barn anser vi å være direkte uansvarlig. All tilgjengelig informasjon tilsier at ingen barn og unge behøver denne vaksinen. Barn og foreldre får åpenbart mangelfull informasjon, og føler seg presset til vaksinering. De bør selvfølgelig få objektiv informasjon, der risikoen vektlegges som for andre legemidler, og setter dem i stand til å ta informerte valg. Disse valgene må respekteres, og ingen diskriminering av uvaksinerte må finne sted.

Vi har for øvrig sendt to brev til HOD med spørsmål om smittevern og vaksinering, der vi på første henvendelse har fått et svært lite forpliktende svar, og på den andre, sendt medio august, har vi ikke fått svar i det hele tatt. Dette finner vi lite tillitsvekkende.

Oslo, 24.09.2021, Geir Ugland Jacobsen, partileder for Demokratene.