Høringssvar fra Linda Berge

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter ikke forlengelse av midlertidige forskriftshjemler.