Høringssvar fra Rita Nilsen

Dato: 12.09.2021

Jeg er imot forlengelse av bestemmelsene i smittevernloven