Høringssvar fra Olaf Schluess

Dato: 11.09.2021

Dette må stoppes siden det bryter med flere lover om menneskerettigheter.