Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 198541

Dato: 23.09.2021

Forskriftshjemmel om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 bør ikke videreføres. Særlig er koronasertifikatet i strid med innbyggeres rett til sine friheter. Koronasertifikatet bør avskaffes. Med håp om at regjeringen således handler i fornuft. Mvh Maria Børtveit