Høringssvar fra May-Britt Nilsen

Dato: 24.09.2021

NEI til en videreføring av smittevernloven! Dette bryter mange menneskerettigheter og den norske grunnlov!