Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264113

Dato: 24.09.2021

Adgangen til ekstraordinære smitteverntiltak bør ikke forlenges.

Vi skal være varsomme med å videreføre regler som er et resultat av hastverk

Det er ingen som har gitt noen utfyllende begrunnelse for hvorfor «de mest inngripende tiltak i Norge i fredstid» var nødvendig.»

Prosessen som ført fram til stenging av Norge er ikke dokumentert

«Ifølge Koronakommisjonen er prosessen og vurderingene som ledet frem til denne konklusjonen, ikke dokumentert skriftlig noe sted.»