Høringssvar fra Dr David de Clive-Lowe MBBS

Dato: 23.09.2021

Jeg er helt uenig i smittevern tiltakene som er i bruk per i dag, mot et virus som over tid har viste seg ikke farligere enn en middels alvorlig influensa.

Gjennom hele medisinens historie har det aldri vært praksis å teste friske folk, heller ikke å sette dem i karantene "bare i tilfelle".

Fra et smittevern perspektiv har tiltakene som har blitt igangsatt i Norge, og i mange andre land, ikke ført til kontroll over viruset, d.v.s.naturlig flokkimmunitet, men heller motstått utvikling; bruk av mRNA injeksjoner, som Pfizer og Moderna, eller genmanipulerte virus som i Jansen eller Astra-Zeneca produkter, har førte til utvikling av varianter, så kalt "viral escape". Varientene har vist seg å ikke være sårbar for antistoff skapt som et resultat av disse injeksjoner.
Sluttresultat av disse midlertidige tiltakene er at sammfunnet, arbeidsmessig og kulturmessig, har blitt ødelagt, og at en stor andel av befolkningen er i krise, heller enn at et forholdsvis uskyldig virus er blitt stanset.

Eneste farbare konklusjon er at høringsforslaget blir nedstemt!