Høringssvar fra Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Dato: 24.09.2021

Foreningen for Fritt Vaksinevalg sender inn sitt høringssvar som PDF.

Vedlegg