Høringssvar fra Hans

Dato: 13.09.2021

Videreføring av smittevernsloven har ingen rot i virkeligheten.

Corona/covid-19 er ikke lengre en samfunnskritisk trussel eller sykdom. Med den høye vaksine prosenten, samt at de aller fleste vi skulle isolere og passe på I fjorten dager, er nå fullvaksinerte. Store deler av befolkningen opplever hvert år mildere sykdomsforløp av influensa og forkjølelse. Dødsraten for covid-19 er også svart lav. Når regjering i tillegg med fhi i ryggen sier at året influensa sesong vil bli kraftigere, og de anser dette som mere alvorlig en covid så bør vi også belage oss på de samme retningslinjene vi har brukt for å bekjempe sesong sykdom. I 2017 døde det godt over gjennomsnittet som ligger rundt 900 dødsfall per sesong, uten at det ble gjort noe inngripende tiltak.

Normalt kosthold, helse og velvære vil være nok for den gjennomsnittlige nordmann, bygge immunforsvar og vil takle influensa og forkjølelse meget godt.

Når vi viser til covid, så er det ekstremt få tilfeller av dødsfall blandt de under 50 år.

Der er ikke noe grunnlag for å ha en totalitær og overgripende smittevernsloven på bakgrunn av de fakta og opplysninger vi nå har etter 18mnd med pandemi.