Høringssvar fra May Brith Hollos

Dato: 23.09.2021

Det er de vaksinerte som smitter å dette sa Presindeten av Gana i Fe/mars 2020 VIRUSET ER I VAKSINEN.