Høringssvar fra Åsmund Reinholdt Håndstad

Dato: 13.09.2021

Jeg støtter ikke opp om disse midlertidige forlengengelsene.