Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 277473

Dato: 11.09.2021

Følg Danmarks eksempel. Jo mer dere holder på unødige tvangstiltak, jo mer uhelse og mistillit skaper dere.

Vi trenger ledere som ser at dette er kommet for å bli, og handler deretter.