Høringssvar fra Olaf Schluess

Dato: 11.09.2021

Dette må stoppes fordi alt som har blitt gjort fram til nå bryter med flere lover for menneskerettigheter. Heller skulle dere saksøke den nåværende regjering for brutt på menneskerettigheter!