Høringssvar fra Mona Johanne Samdahl

Dato: 17.09.2021

Dette samtykker jeg ikke i. Smittevernloven må oppheves med øyeblikkelig virkning. Den bryter med Grunnloven, menneskerettighetene og Nürenbergkodeksen. Det er ingen grunn til å videreføre disse inngripende tiltakene som er ødeleggende for samfunnet. Alle tiltak er basert på en pcr-test som viser 97% falske positiver pga at det brukes opptil 45 sykluser forstørring. Dette viruset er ikke verre en en vanlig influensa.