Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 247220

Dato: 11.09.2021

Nå har Danmark tatt steget ut av tiden med restriksjoner og lockdown, dette må Norge også klare på en god måte. Opphev restriksjonene nå.