Høringssvar fra Runa Davick

Dato: 11.09.2021

NEI til forlengelse av bestemmelsene i smittevernloven.