Høringssvar fra Herman Winnem

Dato: 14.09.2021

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler og begrensninger i bevegelsfrihet i forbindelse med Covid.