Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 545407

Dato: 13.09.2021

Det er frivillig med vaksine. Det er ikke lov å tvinge friske og symptomfrie til testing.

Endelig begynner det å komme en balansert debatt, der blant annet RS-virus og influensa virus blir inkludert igjen. Det har ALDRI blitt innført slike inngripende tiltak mot disse virus for det er ikke forholdsmessig.

Danmark har ikke definert SARS-CoV 2 som et samfunnskritisk virus lenger, uavhengig av vaksine, da viruset uansett mutasjon er den samme før og etter denne avgjørelsen.

Med dette som bakgrunn er det ikke forholdsmessig i å videreføre midlertidig lovendringer i smittevernloven.