Høringssvar fra Arne Raymo Høgenhall.

Dato: 24.09.2021

Corona pass er et utrolig diskriminerende element, som i altfor stor grad berøver frihet fra dem som frivillig ikke vil ta vaksinen, som det hevdes skal være frivillig å ta eller ikke ta. Frivillighet er i den grad det er fravær av tvang og manipulering.