Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 239833

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må IKKE videreføres.

Vi har i nå i lang tid fått oppleve konsekvensene av at regjeringen får utvidede fullmakter, nå er det nok. Konsekvensene går ut over hver enkelt av oss, våre menneskerettigheter, menneskelig likeverd og helse. Spesielt bruk av coronapass har skapt en unødvendig diskriminering av de som av ulike årsaker ikke er vaksinerte. Vi har nå en "oss og dem" situasjon, som vi ikke kan akseptere i det norske samfunnet.