Høringssvar fra Wenche Wuttudal

Dato: 12.09.2021

Dette er brudd på menneskerettighetene. Samt at det er fullstendig udemokratisk.