Høringssvar fra Hilde Ira Torvenes

Dato: 24.09.2021

Høringssvar til høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Da det verken på landsbasis eller verdensbasis har vært noen overdødlighet i forbindelse med SARS-COv-2, og covid 19 forlengst er definert som influensa av WHO, og nå FHI, har det ikke vært og er ikke noe grunnlag for forlengelse av de midlertidige forskriftshjemler da SARS-COV-2 IKKE KAN defineres som en pandemi. Videre bryter denne hjemmelen både Norsk Grunnlov, menneskerettighetene, Nürnberg koden og Europarådets resolusjon nr 2361 av 27 januar 2021. Forlengelse av denne forskriften må avvises!