Høringssvar fra Stein Lund Halvorsen

Dato: 18.09.2021

Jeg er imot enhver forlengelse av midlertidige forskriftshjemler.