Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 426305

Dato: 12.09.2021

Forleng gjerne midlertidige tiltak, men nå er det kanskje på tide å justere disse tiltakene litt?

Tiltak som bør revurderes og endres er åpenbart;

-krav om negativ test før innreise

krav om negativ test før innreise for personer som har rett til opphold er bortkastet. Uansett vil personer som reiser inn testes på grensen. Siden personer med rett til opphold i Norge uansett ikke kan nektes innreise til sitt eget land, er kravet om negativ test ikke eldre enn 24timer fullstendig unødvendig.

-testing av personer som har krysset landegrensen på "dagstur"

å teste personer som ikke har vært ute av landet lenge nok til at Covid19 vil påvises, er bortkastet. Tiltaket er kostbart, og vil ikke avsløre smitte. Å heller pålegge test på dag 3 vil sånn sett være både billigere og mer fornuftig, både når det kommer til å avsløre smitte og passering av grensekontroll.

-Grensekontroll

Fullvaksinerte personer kan per idag passere åpne grenseoverganger uten krav til innreiseregistrering, testing eller karantene. For å lette presset på grensekontrollen bør fullvaksinerte kunne benytte grenseoverganger som likevel er overvåket, men uten teststasjon. Dette vil for mange bety langt kortere reisevei til arbeid, fritidsbolig, gjensyn med familie mm.

Videre bør det - ved fremtidige nedstenginger - i langt større grad innføres forbud mot forflytning mellom kommuner. Det hjelper svært lite å stenge ned alle handlesentre i Oslo dersom folk likevel reiser til Sandvika eller Strømmen.

Myndighetenes tiltak mister stadig mer støtte hos befolkningen, og mye av årsaken er at tiltakene ofte fremstår som ulogiske. Å teste småbarn som reiser med fullvaksinert familie på grensen, fremstår ulogisk når utallige andre slipper. Herunder havner også kanskje særlig transportører som reiser rundt i flere land og krysser flere landegrenser. Disse bør også testes, men kan i egenskap av sitt arbeid heller få telefonisk beskjed dersom de er smittet fremfor å vente på svar på grensen.

Siden fullvaksinerte også kan smittes og spre smitte, bør disse også testes på lik linje med andre. Her kan mye gjøres ved å dele ut hjemmetester.

Gi folket mer tillit, og la oss vise oss tilliten verdig.