Høringssvar fra Knut Øvrebø

Dato: 24.09.2021

Høringssvar lot seg ikke lime inn i feltet, av den grunn kommer høringssvaret mitt i form av et vedlegg.

Mvh

Knut Øvrebø

Vedlegg