Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 303360

Dato: 10.09.2021

Er da veldig merkelig og komme med en ny lov,uten at det blir diskutert i det offentlige rom. Er mye som skurrer her syns jeg.