Høringssvar fra Siri Eriksen

Dato: 14.09.2021

Nei,det er ikke nødvendig med forlengelse av de midlertidige bestemmelsene mot nedstengning. Det må bli slutt på frihetsberøvelsen dette medfører.