Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 851281

Dato: 13.09.2021

Jeg er borger som er opptatt av menneskerettighetene, og dermed anser jeg tvang som et overgrep. Det er uforenlig med alt i et demokratisk samfun .