Høringssvar fra Unni Dille

Dato: 10.09.2021

18 måneder med overformynderi, kommunisme, grunnlovsbrudd og brudd på menneskerettigheter er nok.

Regjeringen m.fl. bør dømmes i.h.h.t Nurnbergkodeksen.

SKAM DERE!